Helgens program

Program Fallskärmsjägarnas Dag 2013

Också i år kommer programmet läggas upp efter årskullarnas önskemål och kommer utgöra en stomme för programmet framöver: möjlighet att träffas alla tre dagarna, aktivitet också på söndagen.

På Flugebyn kommer det bl.a. genomföras fallskärmsfällning och presentation av jägartjänst och -materiel. Eftersom programmet på Flugebyn startar kl 10:30 på lördagen så kör vi parallella pass i Hopphallen och i Lägret innan det är dags att köra ut till vårt gamla hoppfält.

På söndagen kommer vi igen anordna en Fästningstur, som medlemmar med anhöriga har möjlighet att delta på.

 

Fredag 17 AUGUSTI

Tid Aktivitet Plats

17:00-

Samkväm med grill och klubbshop
Visning av klubbens DC-3 kommer också kunna genomföras. Grillen öppnar ca kl 18.

Fallskärmsjägarlägret och Skärmen

 

Lördag 18 augusti

Tid Aktivitet Plats

07:00-08:30

Frukost mot egen betalning.

Militärrestaurangen Kastanjen vid Fästningstorget

09:00-10:00

Förevisning fallskärmsdrill och landningsträning

Hopphallen

09:00-10:00

Packning av de nya skärmarna

Förmiddagens pass i Hopptornet måste dessvärre avlysas då vi inte kunnat få tag i en hoppmästare. Eftermiddagens pass körs dock enligt plan.

Fallskärmsjägarlägret

10:30-12:00

Förevisning på Flugebyn
- Falllskärmsfällning
- Jägartjänst
- Materiel
- Presentation av Hemvärnsunderrättelsekompani
- Fortsatt packning av fallskärmar

Flugebyn

11:00-13:00

Lunch

Militärrestaurangen Kastanjen

12:30-13:45

Tornhopp

Ytterligare möjlighet att hoppa ur tornet

Fallskärmsjägarlägret

14:00-15:15

Fallskärmsjägarklubbens årsmöte

Götiska Salen

15:15-16:00

C 323. och klubben orienterar om genomförd och kommande verksamhet

Götiska Salen

16:00-17:00

Föredrag

Götiska Salen

17:00-18:30

Middag mot egen betalning

Militärrestaurangen Kastanjen

18:40

Flagghopp

Fallskärmsjägarlägret

19:00-

Ceremoni med avlämning i Lägret

OBS! Ta med din basker till uppställningen.

Fallskärmsjägarlägret

20:00-

Fortsatt samkväm med bl.a. bastu, grill och klubbshop

Fallskärmsjägarlägret

 

Söndag 19 augusti

Tid Aktivitet Plats

07:00-08:30

Frukost mot egen betalning.

Militärrestaurangen Kastanjen vid Fästningstorget

09:00-10:45

Historisk Fästningstur, specialvisning för klubbens medlemmar med anhöriga

För att få grepp om hur många vi blir, anmäl ditt deltagande på denna sida. Du måste logga in först för att kunna anmäla dig.

Samling utanför Götiska Valvet

12:00-13:00

Lunch mot egen betalning

Militärrestaurangen Kastanjen