Fallskärmsjägarnas Dag 2020 ställs in

FJS Dag 2020 inställd

Med anledning av den pågående pandemin har styrelsen i Fallskärmsjägarklubben beslutat att ställa in firandet av Fallskärmsjägarnas Dag 2020.

Skälen för detta beslut är flera och grundar sig främst på de rekommendationer som bland annat Folkhälsomyndigheten har gett ut för att minska risken för smittspridning av Covid-19.

Med nuvarande situation är det inte ansvarsfullt eller förståndigt att trotsa de utgivna rekommendationer som gäller hela vår befolkning. Resorna, samvaron och närheten till andra människor utgör i sig själv risker som inte går att undvika vid ett tillfälle som Fallskärmsjägarnas Dag.

Att då samla ett antal hundra fallskärmsjägare - varav flera åldersmässigt är i ”riskzonen” - i Karlsborg, med förevisningar, uppställning vid ceremonin i Fallskärmsjägarlägret och efterföljande förbrödring, är inte ett klokt val för tillfället.

Vi förstår att det för många, särskilt jubilarer, känns tråkigt men vi hoppas och tror att alla har förståelse för styrelsens beslut.

Styrelsen återkommer med information om hur Fallskärmsjägarklubbens årsmöte skall genomföras. Detta är ju ett möte som vi enligt stadgarna måste genomföra.