Fallskärmsjägarklubben och vår gemenskap

Fallskärmsjägarklubben är en kamratförening för alla fallskärmsjägare som har erövrat utbildningstecknet Örnen.

60-årsjubileum - alla årskullar från 1952 och framåt är representerade!
60-årsjubileum - alla årskullar från 1952 och framåt är representerade!

60-årsjubileum - alla årskullar från 1952 och framåt är representerade!

Klubben har ett nära samarbete med Fallskärmsjägarkompaniet och verkar som en samlande enhet för äldre och yngre fallskärmsjägare.

Varje år träffas vi för att fira Fallskärmsjägarnas Dag vid Vätterns strand och det gamla Fallskärmsjägarlägret. Faktiskt har alla årskullar, från 1952 och framåt, kunnat samlas varje år för en fin helg med ett fantastiskt gott kamratskap. Ett kamratskap som i all enkelhet byggs på förståelsen av vad vi alla genomgått, under en hård testperiod och därefter en danande fallskärmsjägarutbildning.

Från hela landet kom vi en gång till Karlsborg och fick lära oss vad det betyder att sträcka sina egna gränser betydligt längre än vad de flesta av oss trodde var möjligt. Dessutom fick vi lära oss vad ödmjukhet är - utan den ödmjukheten blev man inte långvarig på förbandet. Dessa erfarenheter bygger en stark gemenskap och en anda, som sträcker sig över mer än 60 år och ofta kallas fallskärmsjägarandan.

Det är den andan som gör att en ung fallskärmsjägare, med glädje och stolthet, hälsar på en för honom okänd 50 år äldre fallskärmsjägarbroder. Egentligen känner dom inte varandra, men med så mycket gemensamt gör dom ändå det.

Genom alla dessa år har Fallskärmsjägarskolans valspråk burit oss fram:

VILJA – MOD – UTHÅLLIGET

Viljan att göra något

Modet att våga göra det och

Uthålligheten att orka göra det även under de svåraste förhållanden.