Fallskärmsjägarklubbens syfte

Årskullarna från 1952 och framåt, samlade under Fallskärmsjägarnas Dag 2009
Årskullarna från 1952 och framåt, samlade under Fallskärmsjägarnas Dag 2009

Årskullarna från 1952 och framåt, samlade under Fallskärmsjägarnas Dag 2009

Fallskärmsjägarklubbens syfte och ändamål, enligt våra stadgar, är att:

  • verka för ett gott kamratskap mellan äldre och yngre fallskärmsjägare för att bibehålla ett livslångt nätverk.
  • vidmakthålla intresset för och sprida nyheter om fallskärmsjägarutbildningen samt
  • stödja Fallskärmsjägarskolans utåtriktade verksamhet bl a genom att tillsammans med skolan utge tidningen Örnen årligen och information till medlemmarna.

 

Dessa webbsidor använder ett litet antal s.k. 'cookies' - eller 'kakor', på svenska. Ett par av dem möjliggör sidornas grundläggande funktionalitet, medan övriga används när du är inloggad. Du kan välja om du önskar låta dessa kakor användas eller inte. Om du väljer bort 'kakorna' kan du eventuellt uppleva att webbsidorna uppför sig lite märkligt.
Mer information 'Kakor' är OK för mig Inga 'kakor' för mig, tack