Vinternumret av Örnen är på väg!

Örnen vinter 2020Julnumret av Örnen är på väg - som vanligt mycket fin läsning mellan julbordet och knäcken!

Bland annat om Operation Merkur – Den tyska fallskärmsinsatsen mot Kreta 1941, många bra historier från 50- och 60-talet och en berättelse från en resa till jordens kallaste bebodda plats!

När du får tidningen, se också på baksidan och texten uppe vid adressfältet. Där hittar du en text som anger vilken av tre kategorier du tillhör:

E-post OK – Då är din registrering OK

Betyder att du har varit inloggad på dina medlemssidor och därför kan antas ha riktig e-mailadress i medlemsregistret. Om du vill uppdatera adress eller annan information, så loggar du bara in och följer instruktionen under vår sektion för vanliga frågor.

Inte inloggad – Du har en uppgift att lösa

Betyder att du är registrerad i systemet med en e-mailadress som vi antar är korrekt, men som du inte har bekräftat genom att logga in - gör därför det. Om du inte kan logga in – glömt användarnamn och/eller lösen, så kan du själv fixa problemet, se instruktion här.

Utan e-post – Du kanske också har en uppgift att lösa

Det betyder att du är registrerad i medlemsregistret, men utan e-postadress. Det betyder också att du inte har kunnat motta inloggningsinformation eller annan information som vi skickar via e-mail.

Om du trots allt kan nås via e-mail så ber vi dig skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med namn, GU och födelsedatum - då blir också du registrerad med riktig information och kan logga in på medlemssidorna.

 

 

 

 

En fallskärmsjägarlegend har gått ur tiden

Tore "Sam" Samuelsson har lämnat oss

Thore ”Sam” Samuelsson, Karlsborg, har avlidit vid nära 94 års ålder. Sam föddes i Appuna, Östergötland i en statarfamilj med elva barn. Redan 13 år gammal lämnade han hemmet för att försörja sig som dräng på olika gårdar i trakten. Som 17-åring tog han värvning vid Livgrenadjärregementet (I 4) i Linköping. 1943 kommenderades han som instruktör till Krigsskolan Karlberg i Stockholm vilket medförde att han stannade kvar där, bildade familj och bytte hemförband till Svea Livgarde (I 1).

År 1952 utvaldes han att ingå i den första befälsuppsättningen vid det nya förbandet Arméns Fallskärmsjägarskola (FJS) i Karlsborg. Tjänstgöringen där kom att vara till pensioneringen 1978. Han fick tidigt sitt specialområde inom fallskärmstjänsten där hans kreativitet och utomordentliga skicklighet som instruktör starkt bidrog till utvecklingen. Han blev föregångsmannen för befäl vid skolan, elever vid de många kurserna och för de värnpliktiga. Det var ingen tillfällighet att han under flera år fick pryda framsidan på Arméns rekryteringsbroschyr.

Sam blev en av våra första svenska uppvisningshoppare och ingick också i den grupp entusiaster som bildade den civila Svenska Fallskärmsklubben och gjorde under sin hoppkarriär c:a 1000 fallskärmshopp.

Han var också en duktig idrottsman, främst inom orientering och fälttävlan. Han ingick i det lag som efter att tre år i rad ha vunnit fälttävlan mellan försvarets samtliga förband erövrade Kungens Kanna, dåtidens främsta idrottspris inom Försvarsmakten.

Ett stort intresse under alla år har varit jakt, främst med stövare. Han ledde jägarexamenskurser och var med vid bildandet av Karlsborgs Jaktvårdskrets.

Sam var mycket vital till för ett par månader sedan och var aktiv inom den stora kamratkretsen. Han körde bil och sångförmågan var fortfarande på hög nivå.

En fallolycka förändrade tillvaron och ett rikt liv har nått sitt slut. En mycket stor skara vänner känner stor tacksamhet och vördnad över att ha fått tillhöra just hans vänkrets.

Efter att hustrun Britt avled för snart fyra år sedan är de närmaste tre söner med fruar och barn.

Veterandagen med klubbens fana på plats

Veterandagen 2016 - Michanek och Hagman på plats

Söndagen den 29 maj firades veterandagen och fallskärmsjägarklubbens fana fördes in av klubbens ordförande Thomas Hagman och J-B Michanek - stort tack för att vi genom er kunde hylla våra veteraner och hjältar!

 

Från Försvarsmaktens sidor och Lena Parkvall:

På söndagen firades veterandagen vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Veteraner, anhöriga och allmänhet hade samlats för att ta del av utställning, uppvisningar och en högtidlig ceremoni med medaljering, kransnedläggning och musik. På plats fanns bland andra kung Carl XVI Gustaf, ÖB Micael Bydén och försvarsminister Peter Hultqvist.

Under dagen fick besökarna bland annat se Stridsbåt 90, fallskärmshoppning från helikopter och överflygning av TP 84 Hercules.

Veterandagen 2016 - ytterligare representanter

När det på eftermiddagen var dags för veterandagsceremoni inledde talmannen Urban Ahlin genom att framföra djup respekt och tacksamhet till de kvinnor och män som tjänstgör utomlands i fredens och demokratins tjänst. Han påminde om att det är riksdagen som fattar beslut om att skicka svensk personal på väpnade insatser utomlands, och att veteranerna förtjänar erkänsla för sina insatser från både riksdagen och samhället.

Överbefälhavare Micael Bydén hade tidigare på dagen deltagit i en annan ceremoni vid minnesstenen ”Norges tack”. Stenen är ett tack för att Sverige och den svenska befolkningen hjälpte Norge under andra världskriget då de var ockuperade. Stenen ligger vid Folke Bernadottes väg, som går längs med Djurgårdsbrunnsviken. Vid veterandagsceremonin talade han om sina egna erfarenheter från utlandsinsats. Han mindes hur det var att tjänstgöra långt bort från sin familj och hur saknaden kunde vara extra stor vid exempelvis födelsedagar eller som denna dag – mors dag. Och även ÖB ville förstås hedra dagens huvudpersoner – veteranerna:

- I dag minns och hedrar vi dem som tvingats betala det yttersta priset för sina insatser för demokratin. De som inte längre finns med oss. Vi hedrar dem som fysiskt eller psykiskt skadats och vi hedrar alla dem som kommit hem oskadda, sa ÖB Micael Bydén.

För den musikaliska inramningen vid ceremonin stod Livgardets Dragonmusikkår.

Dagen avslutades med en välbesökt veterankonsert med bland andra Arméns musikkår i Berwaldhallen.

 


 

Veterandagen 29 Maj

Veterandagen 2016

 

Veterandagen 2017, då vi hedrar Sveriges veteraner, firas den 29 maj. Det största arrangemanget genomförs vid Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Också i år deltar fallskärmsjägarna med fanbärare på plats. Du som är i Stockholm denna dag bör ta vägarna förbi. Det blir bl.a. flyguppvisning med Team 60 och överflygning med JAS 39 Gripen samt TP 84 Herkules.

Program

11:00-19:00 Försvarsmakten, andra myndigheter och ideella organisationer visar upp sin verksamhet ur ett veteran- och anhörigperspektiv.
14:30-15:45 Veterandagsceremoni med kransnedläggning och medaljering. Medverkar gör bland andra H.M.K Carl XVI Gustaf och överbefälhavare Micael Byden.
16:00-17:00 Mat och mingel i mässtältet. Utdelning av priset för Årets veteran.
17:00-20:30 Gratiskonsert med fältartisterna och Mustasch.

Bra att veta

Ytterligare detaljer om programmet på Försvarets sidor och i denna pdf-fil.

 


Örnen är på väg - landar efter midsommar

Örnen framsida sommar 2019Som de flesta av er säkert redan vet så var 35 klubbmedlemmar och hoppade i Normandie förra veckan, under 75-årsjubileet av Dagen D.

Vi ville gärna ha med bilder och text från arrangemanget och valde att vänta några dagar med att trycka tidningen. Det gör att du får Örnen efter midsommar men den som väntar på något gott...

Kolla baksidan av tidningen

När du får tidningen, kontrollera baksidan och texten uppe vid adressflätet. Där hittar du en text som anger vilken av tre kategorier du tillhör:

E-post OK” – Då är din registrering OK

Betyder att du har varit inloggad på dina medlemssidor och därför kan antas ha riktig e-mailadress i medlemsregistret. Om du vill uppdatera adress eller annan information, så loggar du bara in och följer instruktionen under vår sektion för vanliga frågor.

Inte inloggad” – Du har en uppgift att lösa

Betyder att du är registrerad i systemet med en e-mailadress som vi antar är korrekt, men som du inte har bekräftat genom att logga in - gör därför det. Om du inte kan logga in – glömt användarnamn och/eller lösen, så kan du själv fixa problemet, se instruktion här.

Utan e-mail” – Du kanske också har en uppgift att lösa

Det betyder att du är registrerad i medlemsregistret, men utan e-postadress. Det betyder också att du inte har kunnat motta inloggningsinformation eller annan information som vi skickar via e-mail.

Om du trots allt kan nås via e-mail så ber vi dig skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med namn, GU och födelsedatum - då blir också du registrerad med riktig information och kan logga in på medlemssidorna.