Para Endurance Race 2018 - Vinnarna!
Vinnarna i 2018 års version av Para Endurance Race: "Kättsätter Adventures" med Jonas Viklund och Pontus Johansson - Tid: 18:48

 

Det började som en vild tanke, växte till en hyfsat genomtänkt idé och blev till slut verklighet i september 2018.

Starten för PER 2018, PARA ENDURANCE RACE 2018, gick vid Karamossen kl 10:00 den 15 september med 36 startande lag. Ett stort antal lag hade anmält sig, 50 blev uttagna och 36 kom till start. Deltagarna visste att de hade minst 70 km framför sig att tillryggalägga med sammanlagt 40 kg packning per stridspar, att det var en obligatorisk vila i Hallerud och att målet var i Karlsborg. Det var många sammanbitna ansikten vid Karamossen innan starten gick. 

När det först startande laget gav sig iväg från Karamossen mot Karlsborg var det också början på den sista fasen i ett långt arbete som pågått i Fallskärmsjägarklubben och Rekyl.

Fallskärmsjägarklubbens och Rekyls gemensamma projekt, PER 2018, skulle nu äntligen bli verklighet och genomföras. Tanken bakom PER 2018 var att genomföra en tävling som i huvudsak följer Örnmarschens sträckning, men med andra moment inlagda, av förklarliga skäl. Fallskärmsjägarklubben vill få positiv uppmärksamhet för att på det viset kunna marknadsföra utbildningen till fallskärmsjägare och Rekyl vill använda tävlingen för att generera pengar till veteranstöd. Samarbetet mellan Fallskärmsjägarklubben och Rekyl började med försäljningen av en T-shirt, och när båda parter upptäckte att vi tänkte väldigt lika i många fall föreföll det naturligt att fortsätta samarbetet.

De startande stridsparen gav sig iväg med en minuts mellanrum och snart befann de sig i den välkända kraftledningsgatan. Stridsparen fick direkt klart för sig att det inte räckte med enbart fysisk styrka och uthållighet, då de ställdes inför dilemman med olika uppgifter att lösa. Skulle man lösa förelagda uppgifter fort eller med god kvalité för att undvika tidstillägg i resultatet?

Vid den två timmar långa obligatoriska vilan i Hallerud var det en stor utspridning i tid och när det ledande laget, som sedan skulle vinna tävlingen, lämnade Hallerud hade enbart ett ytterligare lag kommit dit. Mats Jansson som var logistiksansvarig och ”platschef” i Hallerud sparade inga ansträngningar för att ta hand om de tävlande när de anlände till Hallerud.

Ett antal lag kom inte fram till Hallerud utan tvingades avbryta av egen vilja på grund av skador och annat, och några lag bedömdes inte kunna komma fram inom rimlig tid, så de plockades av banan av funktionärer. Utspridningen i tid inför fortsättningen mot Karlsborg var trots det väldigt stor, och klockan hann passera långt efter midnatt innan de sist anlända lagen fick lämna Hallerud. Momenten fortsatte att ställa stridsparen inför dilemman och nya uppgifter då de kämpade sig söderut i Tivedens nattmörker. Ytterligare ett antal lag anmälde längs vägen att de ville avbryta tävlingen av olika anledningar, och ett antal lag bedömdes inte klara den av tävlingsledningen kända tidsgränsen och fick därför avbryta tävlingen. Om tävlingen genomförs fler gånger kommer en större del av banan att vara känd av stridsparen i förväg, så att stridsparen kan göra egna tidsberäkningar för att undvika att bli avplockade av tävlingsledningen utan förvarning.

Då de tävlande i morgonljuset kom ner mot Flugebyn hade några utvecklat nya gångstilar som inte tidigare varit kända, men de visade på god vilja och fortsatte framryckningen mot Karlsborg. Det vinnande laget anlände till målet i Lägret efter att ha spenderat 18 timmar och 48 minuter från Karamossen till Karlsborg. En beundransvärd insats av ett vältränat lag!

Kommentarerna som hördes i Lägret efter målgång, och som också uttryckts i sociala medier har varit övervägande positiva. De frivilliga funktionärernas insatser har under tävlingens genomförande upplevts som positiva och professionella, vilket medverkade till att hålla deltagarnas humör uppe under genomförandet trots trötthet, ömma fotsulor och ovisshet.

Tävlingsledningen kommer efter tävlingen att genomföra en enkät med de tävlande och funktionärsstaben för att få in synpunkter på förberedelser, genomförande och efterberedelser. Avsikten är att genomföra tävlingen igen, med de förslag på förbättringar och förändringar som redan definierats och som kommer att inhämtas.

Från Fallskärmsjägarklubbens och Rekyls sida uppfattar vi direkt efter genomförandet att det mesta i tävlingen har uppfattats som positivt, men naturligtvis med ett antal förbättringar som kan göras.

Jag vill rikta ett personligt tack till de som frivilligt ställde upp som funktionärer under genomförandet. Det är en fröjd att arbeta tillsammans med positiva, initiativrika och uthålliga människor!

Thomas Hagman
Tävlingsledare