Rundkalottsektionens hopparrangemang

Grundläggande krav för att göra detta

Krav

För all hoppverksamhet i klubbens regi krävs:

 • Medlemskap i klubben
 • Läkarintyg för rundkalotthoppning
 • Egen försäkring för fallskärmshoppning
 • Att du är praktiskt och fysiskt redo för hopp, vilket graderas beroende på arrangörens krav:
  • Genomfört en refresher för att komma i form för hopp efter uppehåll på mer än 12 månader
  • Genomfört hopp de senaste 6 eller 12 månaderna
  • Genomfört ett definierat antal hopp med styrbar skärm

Utöver detta avgör de olika arrangörerna om du måste äga en fallskärmsrigg, om det är möjligt att hyra rigg och om kraven för att få hoppa är större än vanligt.

Baserat på detta delar vi in arrangemangen i tre kategorier:

 1. Grön kategori: Det är möjligt att hyra skärm och normalkrav gäller - detaljer runt kraven framkommer under respektive arrangemang.
 2. Gul kategori: Du måste äga egen skärm eller kunna skaffa hyrskärm på egen hand, samt normalkrav
 3. Röd kategori: Du måste äga egen skärm och ha genomfört ett specifikt antal hopp med styrbar skärm

OBS! Det är viktigt att du också läser och förstår våra detaljerade krav och regler för hoppning.

Uppgifter att lösa om du önskar hoppa

 • Skaffa läkarintyg för fallskärmshoppning
 • Genomför refresher
  • Vanligtvis ger vi alla en möjlighet att delta i en refresher i Karlsborg varje år. För dem som hoppat i de senaste årens arrangemang är refreshern något komprimerad, eftersom ryggmärgsminnet då är aktiverat igen.
  • Om du inte hoppat sedan GU, så är det ett absolut krav att genomföra denna träning och då är den mer omfattande varianten, inte minst för att kunna se att din kropp och hälsa fortfarande tål den fysiska belastningen.
 • Skaffa försäkring - Tidigare har vi fått ett rabatterat pris och kan sannolikt ordna det igen. Hör av dig om du är intresserad.
 • Anmäl dig till hopparrangemangen via denna länk och observera vilken kategori respektive arrangemang tillhör. Här hittar du också aktuell refresher.

HoppArrangemangen

Efter att de första åren ha hoppat i Frankrike under sommaren och Holland under hösten, så blir vi nu allt oftare inbjudna till olika hopparrangemang. En del av dessa arrangemenag är redan nu så konkreta att vi kan anmäla oss för deltagande, medan andra planeras eller bara är en spännande idé. Vi lägger ändå ut alla i hopp kalendern och tolkar istället din "anmälan" som "intresserad" eller "bra idé - jag kommer nog om det blir av".

För att balansera insatsen av den enskilde och rundkalottsektionen så kommer sektionen ta ansvar för ett begränsat antal arrangemang, där vi tar in anmälningar, planerar logistik och annat som gör det enklare för alla. Det är typiskt arrangemang där de ansvariga kräver att vi som sektion tar ett samlat ansvar eller att vi räknar med många deltagare och att vi då kan bidra till ett ännu bättre arrangemang med en samlad insats från sektionen.

Arrangemangen i kalendern markeras därför med följande ikoner:

Typ av hopparrangemangDe första åren var det inte ovanligt att vi kunde hyra fallskärmsriggar och t.o.m. få någon att hjälpa till med packningen inför nästa hopp. Idag är det inte lika enkelt som det var då, men å andra sidan har vi ganska många aktiva hoppare med egen rigg och erfarenhet av att packa dessa skärmar.

Skulle det däremot visa sig att gruppen som anmält sig till ett arrangemang inte har fler än en eller två erfarana killar, så måste vi kolla med arrangören om det finns möjlighet att de andra som deltar kan hjälpa till; annars är det nästan ingen vits att delta.

Längst ned på sidan för respektive arrangemang kan du se vilka som anmält sig. Med listan på plats kan vi se närmare på hur vi som grupp kan hantera riggarna och om det finns skärmar att hyra internt.