Fallskärmsjägarna firade 70 år!

Fallskärmsjägarna 70 årFallskärmsjägarutbildningen i Sverige startades 1951 genom en försökskurs för handplockad frivillig anställd personal inom hela Försvarsmakten. Resultatet av försökskursen gav stort gehör och beslut fattades att igångsätta utbildningen av värnpliktiga redan år 1952. Genom kungligt beslut instiftades Arméns fallskärmsjägarskola, med fastställd organisation, och utbildning startades våren 1952.

Redan under försökskursen 1951 startades en kamratförening, Fallskärmsjägarklubben, med syfte att sammanhålla de kamratband som knutits under utbildningen. Det stadfästes i stadgarna att en årlig träff för utbildade fallskärmsjägare skulle hållas den tredje helgen i augusti varje år i Karlsborg.

Fallskärmsjägarförbandens grundande härleder sig till förbandets start med den första årskullen 1952. Sedan 1952 har det utbildats 3550 fallskärmsjägare. Idag är Fallskärmsjägarklubben Sveriges största militära kamratförening för ett förband, och består av cirka 1700 medlemmar.

År 2022 firar alltså fallskärmsjägarna i Sverige 70 år. Det högtidlighöll vi under den årliga Fallskärmsjägarnas Dag, helgen den 19-21 augusti.