FJS Dag 2023

Veterandagen med klubbens fana på plats

Veterandagen 2016 - Michanek och Hagman på plats

Söndagen den 29 maj firades veterandagen och fallskärmsjägarklubbens fana fördes in av klubbens ordförande Thomas Hagman och J-B Michanek - stort tack för att vi genom er kunde hylla våra veteraner och hjältar!

 

Från Försvarsmaktens sidor och Lena Parkvall:

På söndagen firades veterandagen vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Veteraner, anhöriga och allmänhet hade samlats för att ta del av utställning, uppvisningar och en högtidlig ceremoni med medaljering, kransnedläggning och musik. På plats fanns bland andra kung Carl XVI Gustaf, ÖB Micael Bydén och försvarsminister Peter Hultqvist.

Under dagen fick besökarna bland annat se Stridsbåt 90, fallskärmshoppning från helikopter och överflygning av TP 84 Hercules.

Veterandagen 2016 - ytterligare representanter

När det på eftermiddagen var dags för veterandagsceremoni inledde talmannen Urban Ahlin genom att framföra djup respekt och tacksamhet till de kvinnor och män som tjänstgör utomlands i fredens och demokratins tjänst. Han påminde om att det är riksdagen som fattar beslut om att skicka svensk personal på väpnade insatser utomlands, och att veteranerna förtjänar erkänsla för sina insatser från både riksdagen och samhället.

Överbefälhavare Micael Bydén hade tidigare på dagen deltagit i en annan ceremoni vid minnesstenen ”Norges tack”. Stenen är ett tack för att Sverige och den svenska befolkningen hjälpte Norge under andra världskriget då de var ockuperade. Stenen ligger vid Folke Bernadottes väg, som går längs med Djurgårdsbrunnsviken. Vid veterandagsceremonin talade han om sina egna erfarenheter från utlandsinsats. Han mindes hur det var att tjänstgöra långt bort från sin familj och hur saknaden kunde vara extra stor vid exempelvis födelsedagar eller som denna dag – mors dag. Och även ÖB ville förstås hedra dagens huvudpersoner – veteranerna:

- I dag minns och hedrar vi dem som tvingats betala det yttersta priset för sina insatser för demokratin. De som inte längre finns med oss. Vi hedrar dem som fysiskt eller psykiskt skadats och vi hedrar alla dem som kommit hem oskadda, sa ÖB Micael Bydén.

För den musikaliska inramningen vid ceremonin stod Livgardets Dragonmusikkår.

Dagen avslutades med en välbesökt veterankonsert med bland andra Arméns musikkår i Berwaldhallen.

 


 

Vi stöder Fallskärmsjägarklubben