FJS Dag 2023

En fallskärmsjägarlegend har gått ur tiden

Tore "Sam" Samuelsson har lämnat oss

Thore ”Sam” Samuelsson, Karlsborg, har avlidit vid nära 94 års ålder. Sam föddes i Appuna, Östergötland i en statarfamilj med elva barn. Redan 13 år gammal lämnade han hemmet för att försörja sig som dräng på olika gårdar i trakten. Som 17-åring tog han värvning vid Livgrenadjärregementet (I 4) i Linköping. 1943 kommenderades han som instruktör till Krigsskolan Karlberg i Stockholm vilket medförde att han stannade kvar där, bildade familj och bytte hemförband till Svea Livgarde (I 1).

År 1952 utvaldes han att ingå i den första befälsuppsättningen vid det nya förbandet Arméns Fallskärmsjägarskola (FJS) i Karlsborg. Tjänstgöringen där kom att vara till pensioneringen 1978. Han fick tidigt sitt specialområde inom fallskärmstjänsten där hans kreativitet och utomordentliga skicklighet som instruktör starkt bidrog till utvecklingen. Han blev föregångsmannen för befäl vid skolan, elever vid de många kurserna och för de värnpliktiga. Det var ingen tillfällighet att han under flera år fick pryda framsidan på Arméns rekryteringsbroschyr.

Sam blev en av våra första svenska uppvisningshoppare och ingick också i den grupp entusiaster som bildade den civila Svenska Fallskärmsklubben och gjorde under sin hoppkarriär c:a 1000 fallskärmshopp.

Han var också en duktig idrottsman, främst inom orientering och fälttävlan. Han ingick i det lag som efter att tre år i rad ha vunnit fälttävlan mellan försvarets samtliga förband erövrade Kungens Kanna, dåtidens främsta idrottspris inom Försvarsmakten.

Ett stort intresse under alla år har varit jakt, främst med stövare. Han ledde jägarexamenskurser och var med vid bildandet av Karlsborgs Jaktvårdskrets.

Sam var mycket vital till för ett par månader sedan och var aktiv inom den stora kamratkretsen. Han körde bil och sångförmågan var fortfarande på hög nivå.

En fallolycka förändrade tillvaron och ett rikt liv har nått sitt slut. En mycket stor skara vänner känner stor tacksamhet och vördnad över att ha fått tillhöra just hans vänkrets.

Efter att hustrun Britt avled för snart fyra år sedan är de närmaste tre söner med fruar och barn.

Vi stöder Fallskärmsjägarklubben